پاسخ پشتیبان

ترجمه خط

با سلام دو خط از لوح را ترجمه میخوام

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    پیمایش به بالا